Portfolio

Branislav BoďaSvojimi prácami sa nepokúša účelovo provokovať, šokovať ani sa priamočiaro páčiť publiku. Verí, že jeho fotografie sú synergiou krátkeho momentu porozumenia medzi dvoma cudzincami. Niekedy to funguje, inokedy nie. V budúcnosti sa plánuje viac venovať konceptuálnej fotografii a v hlave nosí niekoľko dlhodobých projektov, ktoré vytvoria ucelenejšie série. Jeho práce môžete nájsť na rôznych internetových portáloch a v slovenských i zahraničných knižných publikáciach a časopisoch.

www.photoart.sk